image

ბოინგ 737-700

BOEING 737-700  სავარძლების საერთო რაოდენობით 133, მათ შორის, 12 ბიზნესკლასის და 121 ეკონომკლასის. (4L-GTI)

ბოინგ 737-700

BOEING 737-700  სავარძლების საერთო რაოდენობით 135,   მათ შორის, 12 ბიზნესკლასის და 123 ეკონომკლასის. (4L-NIK)

image
image

ბოინგ 737-800

BOEING 737-800 სავარძლების საერთო რაოდენობით 172, მათ შორის 16 ბიზნეს კლასის და 156 ეკონომ კლასის. (4L-GTD)

ბოინგ 737-800

BOEING 737-800 სავარძლების საერთო რაოდენობით 168, მათ შორის 18 ბიზნეს კლასის და 150 ეკონომ კლასის. (4L-GTN)

image
image

CRJ

CRJ 200 სავარძლების საერთო რაოდენობით 46, მათ შორის, 4 ბიზნეს კლასის და 42 ეკონომ კლასის. (4L-TGB)