აკრძალული ნივთები და უსაფრთხოება

ნივთები, რომელთა შეზღუდული რაოდენობით ტრანსპორტირება დაშვებულია რეგისტრირებულ ბარგში:

Ø  თმის ლაქი, სუნამო, ოდეკოლონი და ალკოჰოლის შემცველი მედიკამენტები;

Ø  ასანთი;

Ø  აეროზოლი;

Ø  ალკოჰოლური სასმელები არა უმეტეს 70%-იანი ალკოჰოლის შემცველობით;

Ø  ზვავის დროს გამოსაყენებელი სამაშველო ზურგჩანთა;

Ø  ელემენტები ტექნიკისთვის;

Ø  კარვის ღუმელი და საწვავის კონტეინერი;

Ø  ნათურები დაივინგისთვის;

Ø  ნახშირწყალბადის გაზის შემცველი თმის სახვევი ხელსაწყო უსაფრთხოების საფარით;

Ø  სამაშველო ჟილეტი;

Ø  ლითიუმის იონის ელემენტები, მაქსიმუმ 8 გრ ლითიუმის შემცველობით;

Ø  სამედიცინო ჟანგბადი;

Ø  სამკურნალო ან ჰიგიენური ნივთები;

Ø  ვერცხლისწყლის თერმომეტრი ან საზომი დამცავ კონტეინერში;

Ø  არააალებადი, არატოქსიკური გაზის ბალონები;

Ø  სამედიცინო დანიშნულების ჟანგბადის ან ჰაერის ბალონები;

Ø  პატარა მოცულობის სამედიცინო ელექტრონული მოწყობილობები;

ბასრწვერიანი და ბასრპირიანი საგნები, რომელთა გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება:

Ø  სამართებლი;

Ø  დანა;

Ø  მაკრატელი;

Ø  ხმალი და ხანჯალი;

Ø  ბლაგვი ინსტრუმენტები - საგნები, რომელთა გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება;

Ø  ბეისბოლის და სოფთბოლის ჯოხები;

Ø  სხვადასხვა სახის ხელკეტები;

Ø  ფეთქებადი და ცეცხლგამჩენი ნივთიერებები და მოწყობილობები:

Ø  ტყვიები

Ø  ასაფეთქებელი კაფსულები

Ø  დეოდორანტი

Ø  ასაფეთქებელი მოწყობილობების იმიტატორი ნივთები (ნაღმი, ყუმბარა და სხვა ასაფეთქებელი სამხედრო მასალა);

Ø  ფოიერვერკები და სხვა პიროტექნიკა;

Ø  კვამლის წარმომქმნელი მოწყობილობები;

სახიფათო ნივთები და აკრძალული საგნების ტრანსპორტირება შესაძლებელია სპეციალური წესების დაცვით. ხელბარში აკრძალულია შემდეგი სახის ნივთების განთავსება:

Ø  ჩემოდნები , რომლებშიც დამონტაჟებულია გარკვეული სახის მოწყობილობები;

Ø  ლითიუმის ელემენტები და პიროტექნიკური მასალა;

Ø  ასაფეთქებელი ნივთიერებები, საბრძოლო მასალა, ფოიერვერკი და რაკეტები;

Ø  აალებადი ნივთიერებები როგორიცაა სანთებელა, საღებავები და გასაზავებელი სითხეები, ასევე რადიაციული ნივთიერებები;

Ø  ალებადი საგნები ან ნივთები, რომლებსაც ადვილად ეკიდება ცეცხლი ან წყალთან კონტაქტისას გამოყოფენ აალებად აირს;

Ø  ჟანგვადი ნივთიერებები, როგორიცაა მათეთრებელი ფხვნილები და პეროქსიდები;

Ø  გაზი (აალებადი, არა აალებადი, გაყინული და შხამიანი, როგორიცაა კარავში გამოსაყენებელი გაზი და აეროზოლი);

Ø  მომწამვლელი (ტოქსიკური) ნივთიერებები;

Ø  რადიაციული მასალა;

Ø  მწვავე ნივთიერებები (მაგ:ვერცხლისწყალი), მჟავები, ტუტე და სველი ელემენტები;

Ø  ისეთი დამხმარე მოწყობილობები, როგორიცაა გურზი, წიწაკის აეროზოლი და ა.შ. გამაღიზიანებელი ან შრომის უნარის დაკარგვის გამომწვევი ნივთიერებები;

Ø  მაგნიტის შემცველი ნივთები;

image