შესაძლებელია თუ არა ეტლის მომსახურებით სარგებლობა?

შესაძლებელია თუ არა ეტლის მომსახურებით სარგებლობა?
მგზავრებს, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა საჭიროებს მეტ ყურადღებასა და ინდივიდუალურ დახმარებას (საჰაერო ხომალდზე ჩასხდომის, ხომალდიდან გამოსვლის და აეროპორტში გადაადგილების დროს) შეუძლიათ წინასწარ დაჯავშნონ ეტლით მომსახურება. დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზეhttps://www.airzena.com/ge/information/special-services

შესაძლებელია თუ არა ცხოველების გადაყვანა?
არის თუ არა შესაძლებელი ბავშვის გამგზავრება თანხმლები პირის გარეშე?