შემიძლია თუ არა ონლაინ რეგისტრაციის გავლა თუ ნაყიდი მაქვს საავარიო გასასვლელი რიგის ადგილი?

საავარიო გასასვლელზე რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ აეროპორტში;

შემიძლია თუ არა ონლაინ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ადგილის შეცვლა?
რამდენი ხნით ადრე არის შესაძლებელი ონლაინ რეგისტრაციის გავლა?